index.html

DoradztwoZnajdziecie tu Państwo kilka podstawowych wskazówek odnośnie przygotowania budynku do zainstalowania naszych ścian oraz sposobu i procedur ich montażu.
O ewentualności zastosowania ścian mobilnych należy myśleć już na etapie projektowania budynku. Pozwoli to uniknąć ewentualnych komplikacji, skróci termin realizacji a w niektórych przypadkach pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z montażem ściany.

w przypadku ścian kingwall dopuszczalne są stropy typu:

• Żelbeton
• Filigran
• Teriva
• W skrajnym przypadku belka drewniana o odpowiedniej nośności

W sytuacji niedostatecznej wytrzymałości stropu stosowane są podkonstrukcje stalowe projektowane indywidualnie.

Dodatkowa uwaga: W przypadku podciągów betonowych nie wskazana jest obecność nadmiernej ilości zbrojeń stalowych!

Obecność kanałów wentylacyjnych i innych instalacji mogących kolidować z torem jezdnym, elementami odpowiedzialnymi za jego podwieszenie lub podkonstrukcją.

Celem zapoznania się z metodami podwieszenia toru jezdnego zachęcamy do pobrania naszego katalogu technicznego.

Moduły magazynowanie są w ‘parkownicach’ mogących znajdować się w różnej odległości od toru ściany docelowej bądź bezpośrednio przy niej. (Zobacz sposoby parkowania). Jeśli istnieje taka potrzeba dopuszczalne jest stosowanie kilku parkownic dla jednej ściany mobilnej.

Na etapie projektowania budynku należy przewidzieć miejsca przeznaczone do magazynowania modułów (parkownice) tak aby spełniały one 2 podstawowe warunki:

• Zapewniały dostateczną wytrzymałość stropu dla wielu modułów zgromadzonych w jednym miejscu.

• Znajdowały się w miejscu mało newralgicznym (w specjalnie zaprojektowanej wnęce bądź z dala od ciągów komunikacyjnych).


W celu ustalenia ilości miejsca niezbędnego do zaparkowania modułów należy szacunkowo określić liczbę modułów niezbędnych do danej realizacji.

Dopuszczalny zakres szerokości pojedynczego modułu dla kingwall to 80-145cm.
Grubość modułu: 10 cm

Zachęcamy również do pobrania rysunków technicznych w formacie dwg.
W przypadku zamówienia naszej ściany mobilnej, kingwall wykona we własnym zakresie pomiar a następnie projekt szczegółowy.
Zalecane jest aby montaż toru ściany mobilnej odbywał się na etapie robót budowlanych wykończeniowych (jeszcze przed zainstalowaniem sufitów podwieszanych).
Polega on na przytwierdzeniu toru bezpośrednio do stropu lub poniżej niego, za pośrednictwem elementów dystansujących.

Może odbywać się na etapie ukończonej inwestycji.
Polega na zawieszeniu pojedynczych segmentów a następnie ich regulacji.


W przypadku konieczności udzielenia bardziej szczegółowych informacji, służymy poradą mailową bądź telefoniczną od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16.

Kontakt