index.html

Wycena

Wycena sporządzana jest indywidualnie do każdej realizacji.

Przy jej powstawaniu brane są pod uwagę następujące kryteria:

-wielkość i proporcje ściany

-ilość modułów

-stopień skomplikowania realizacji

-wymagana dźwiękoszczelność

-konieczność zastosowania podkonstrukcji

-typ okładziny zewnętrznej

-odległość

-inne utrudnienia techniczne.


Etapy powstawania wyceny:

I. wycena wstępna (na podstawia danych z zapytania ofertowego)

II. wizja lokalna na miejscu inwestycji

III. wycena ostateczna.