index.html

Montaż

Odbywa się jedno lub dwuetapowo w zależności od stopnia skomplikowania realizacji, jej wielkości oraz terminów.

Montaż toru Polega na przytwierdzeniu toru bezpośrednio do stropu lub poniżej niego, za pośrednictwem elementów dystansujących bądź podkonstrukcji.

W celu zapoznania się z metodami montażu toru prosimy o pobranie naszego katalogu technicznego. (->odnośnik)

Montaż modułów Polega na zawieszeniu pojedynczych segmentów a następnie ich regulacji.